پست کردن تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

پست کردن: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی تولید عضلات انسانی دارای عملکرد از سلول پوستی

مهندسان زیست پزشکی نخستین عضلات اسکلتی انسانی دارای عملکرد را از سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید کرده اند. 

تولید عضلات انسانی دارای عملکرد از سلول پوستی

تولید عضلات انسانی دارای عملکرد از سلول پوستی

عبارات مهم : عضلات

مهندسان زیست پزشکی نخستین عضلات اسکلتی انسانی دارای عملکرد را از سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید کرده اند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، نخستین بار در سال ۲۰۱۵، محققان دانشگاه Duke توانستند بافت عضلانی انسانی دارای عملکرد را از سلول های بدست آمده از بیوپسی های عضلانی تولید کنند.

تولید عضلات انسانی دارای عملکرد از سلول پوستی

اما در مطالعه ای جدید، آنها توانسته اند تنها به کمک سلول هایی که از خراشی راحت روی پوست افراد گرفته شده است بودند، این سلول های عضلانی را تولید کنند.

در مطالعه قبلی، بیوپسی های عضلانی در قالب میوبلاست ها صورت گرفت که قادر به ایجاد فیبرهای عضلانی نابالغ بودند. کشت این میوبلاست ها روی داربست های سه بعدی پر شده است از یک ژل تغذیه کننده منجر به این شد که این میوبلاست ها به صورت هم راستا درآیند و فیبرهای عضلانی انسانی دارای عملکرد را تولید کنند.

مهندسان زیست پزشکی نخستین عضلات اسکلتی انسانی دارای عملکرد را از سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید کرده اند. 

اما در مطالعه تازه همان طور که گفته شد، سلول های پوستی افراد گرفته شده است و به سلول های بنیادی پرتوان القایی تمایز داده شدند. در ادامه این سلول های بنیادی جهت تبدیل شدن به عضله تحت درمان با مولکول Pax۷ قرار گرفتند که به سلول ها جهت تبدیل شدن به عضله سیگنال می دهد.

این سلول ها همان طور که تکثیر می شوند، مشخصه هایی شبیه به سلول های بنیادی عضلانی بالغ را بدست می آورند.

بعد از دو تا چهار هفته کشت در محیط سه بعدی، سلول های عضلانی حاصل از این روند تمایزی فیبرهای عضلانی را شکل می دهند که قادر به انقباض بوده و در برابر محرک هایی مانند پالس های الکتریکی و سیگنال های بیوشیمیایی که ورودی های عصبی بافت عضلانی طبیعی را تقلید می کنند، تصویر العمل نشان می دهند.

تولید عضلات انسانی دارای عملکرد از سلول پوستی

این فیبرهای عضلانی بعد از پیوند به موش جهت بیش از سه هفته زنده مانده و عملکرد داشتند و همزمان با بافت عضلانی موجود نیز یکپارچه شدند. این عضلات هر چند به قوت عضلات طبیعی نیستند ولی این پتانسیل را دارند که با مدیریت زیاد و دست ورزی های زیاد به عضلات نیرومند و دارای عملکرد تبدیل شوند.

محققان امیدوارند که از دستاوردهای این مطالعه در آینده ای نزدیک جهت درمان بیمارانی که به دلایلی مانند دیستروفی عضلانی دوشن دچار پرسشها عضلانی هستند استفاده کنند.

مهندسان زیست پزشکی نخستین عضلات اسکلتی انسانی دارای عملکرد را از سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید کرده اند. 

واژه های کلیدی: عضلات | عضلانی | مطالعه | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs