پست کردن تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

پست کردن: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

تولید عضلات انسانی دارای عملکرد از سلول پوستی

مهندسان زیست پزشکی نخستین عضلات اسکلتی انسانی دارای عملکرد را از سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید کرده اند.  تولید عضلات انسانی دارای عملکرد ..

ادامه مطلب

چربی سوزی با فلفل

در تازه ترین تحقیقات کارشناسان هندی ، روشی جهت چربی سوزی با مصرف فلفل سیاه کشف شد.  چربی سوزی با فلفل عبارات مهم : آزمایش د..

ادامه مطلب